Zásady ochrany osobních údajů

V zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:

·         Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.

·         Jak tyto informace využíváme.

·         Jak a k čemu aplikace využívá data odesílaná přes https.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům zabezpečit kvalitní služby v naší aplikaci.

·         Aplikace vyžaduje následující oprávnění (aplikace nevyužívá oprávnění k poškozování dat uživatelů, veškerá oprávnění, která požaduje také využívá a potřebuje ke správné funkci):

o    Čtení obsahu na kartě SD / úprava nebo mazání obsahu na kartě SD 

Toto oprávnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic - pravděpodobně ukládání cache souborů map.

o    Čtení konfigurace služeb Google 

Toto oprávnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic.

o    Vyhledávání účtů v zařízení

Aplikace umožňuje editovat pozice měřících stanic na mapě. Mezi námi jsou ovšem tací, kteří by mohli chtít záměrně poškozovat data. Proto, pokud se vyskytnou neoprávněné ("chybné") změny souřadnic, je možné zablokovat určitému účtu tuto funkci.

o    Úplný přístup k síti

Bez tohoto oprávnění by nebylo možné aby aplikace stahovala jakákoli data - tedy by vlastně nefungovala.

o    Spuštění při startu

Je třeba pouze pokud máte nastaveny automatické aktualizace sledovaných stanic. Aplikace při startu systému uloží do systémového časovače čas aktualizace a vypne se. Časovač v nastavený čas aplikaci sám spustí, ta provede aktualizaci dat (na pozadí), znovu se zapíše do časovače a opět se vypne.

Informace, které shromažďujeme ze všech našich aplikací, používáme pouze k vlastním potřebám aplikací a žádné údaje nesdílíme s třetími stranami.

 

Odesílání údajů z aplikace

Aplikace některé citlivé údaje (id zařízení a název primárního Google účtu zařízení) po svolení uživatele zabezpečeně odesílány na server aplikace https:\\stavyaprutoky.cz.

Takto poskytnuté údaje jsou využity pouze pro možnost odstranění reklamy z aplikace nebo omezení možnosti editace stanic v aplikaci neukázněným uživatelům.

Zaslaná data jsou použita pouze pro potřeby aplikace a nejsou poskytována třetím stranám.